Privatumo nuostatos

UAB „AUTOINTERJERAS“

1. Bendrosios nuostatos

UAB „Autointerjeras“ pripažįsta ir gerbia kiekvieno asmens, kuris apsilanko mūsų svetainėje ir naudojasi prekių užsakymo paslaugomis, privatumą. Tinklapyje Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų. Įsipareigojame Jūsų duomenis saugoti ir neatskleisti tretiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti tinklalapyje www.autokilimeliai.lt tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

Jeigu Jūs mūsų tinklapyje norėsite užsisakyti patikusias prekes, mes prašysime pateikti Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, prekių pristatymo adresą ar jūsų adresą – tai privalomi duomenys, norint įvykdyti jūsų užsakymą.

Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą užsakymo registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

apdoroti jūsų prekių užsakymą
• apdoroti prekių apmokėjimo reikalavimus
• pristatyti prekes jūsų nurodytu adresu
• su jūsų sutikimu informuoti jus apie vertingus pasiūlymus ar naujas prekes.

Jūs užsakymo patvirtinimo formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo patvirtinimo formoje jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

Jei jūsų užsakymo vykdymo metu pasikeitė kokie nors duomenys, nedelsiant informuokite mus el. paštu adresu gamyba@autointerjeras.lt , arba telefonu (žiūrėkite „Kontaktai“).

3. Prieiga prie asmens duomenų, jų pataisymas, pateikimas trečiosioms šalims

Asmens duomenų teikėjas turi teisę reikalauti, kad nemokamai pataisytume visus jo asmens duomenų netikslumus.

Asmens duomenys gali būti pateikti trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms suteikti.

Asmens duomenų teikėjas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su mūsų turimais jo asmens duomenimis, bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar jų pataisymų galite siųsti el. paštu adresu gamyba@autointerjeras.lt

UAB „Autointerjeras“ gali pareikalauti įrodyti užklausiančio asmens tapatybę ir nepateikti duomenų nepateikus reikalaujamų įrodymų.

4. Trečiųjų asmenų tinklalapiai

Mes nesame atsakingi už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasieksite naudodamiesi šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

5. Baigiamosios nuostatos

Šioms privatumo nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.

Pradinis | Akcijos | Didmenininkams | D.U.K. | Apie mus | Kontaktai
UAB Autointerjeras, Kauno g. 36 - 221, LT-03202 Vilnius,
tel.: +370-699-05615 , +370-699-26616 , gamyba@autointerjeras.lt
Pradinis Akcijos Didmenininkams D.U.K. Apie mus Kontaktai